Duurzaam

We begrijpen tegenwoordig allemaal waarom het belangrijk is om bewust en duurzaam te leven. Steeds meer mensen voelen de noodzaak en dragen hun steentje bij. En ook in het bedrijfsleven kiezen steeds meer organisaties voor duurzaam ondernemerschap. Helaas als het over golfbaanonderhoud gaat staat duurzaam ondernemen niet heel hoog op de prioriteiten lijst.
Binnen de coöperatie is het duurzaam onderhouden van de golfbaan een heel belangrijk speerpunt. Door duurzaam te werken draagt de coöperatie bij aan een verbeterd milieu voor de huidige generatie en de generaties die gaan komen en willen genieten van het golfspel. Ook voor gasten en leden is het spelen op een duurzaam onderhouden golfbaan steeds belangrijker.
En het goede nieuws is dat bij een goede planmatig werkwijze duurzaam onderhoud ook vele financiële voordelen heeft. De coöperatie zal daarom zoveel mogelijk gebruik maken van elektrische machines en gereedschappen die vele malen minder uitstoot hebben dan huidige materialen. Daarnaast zijn deze machines ook veel stiller in gebruik.  
Het doel van duurzaam beheer is de optimalisering van de speelkwaliteit van de golfbaan en deze in harmonie te krijgen met de natuurlijke omgeving. De harmonie betreft ook goed economisch en maatschappelijk verantwoord beheer.
Duurzaam wordt mede bereikt door een hoog kennisniveau te hebben van gras en hoe het gras reageert om meerdere gecombineerde handelingen.

Gras versterken

Het is geen kunst om de greens zomers goed te hebben. Het is juist dé kunst om de greens buiten het groeiseizoen gezond te houden. De basis daarvoor ligt in het groeiseizoen. Fouten leiden tot ziekten en kale greens waar de golfbaan heel lange tijd last van kan blijven houden.
Gras is in principe een makkelijk te groeien plant, het is het meest voorkomende soort ter wereld. Gras laat zich makkelijk dwingen in verschillende rollen zoals ook op de golfbaan gebruik van wordt gemaakt. Door het zeer kort te maaien ervaart het gras stress en wordt het een zwakkere plant dan bij een normale uitgroei. Om de negatieve effecten van het kort maaien op de green op te vangen is het nodig om het gras op andere wijzen te versterken zodat het toch voldoende weerstand kan bieden aan ziekten en plagen en de slijtage van het bespelen goed kan blijven opvangen. Het is dan ook erg belangrijk om in de bodem een evenwicht te bereiken zodat de zwakteschimmels zoals fusarium veel minder kans hebben om toe te slaan. Daar zijn best wat werkwijzen voor om te bewerkstelligen. Het vertidrainen bevordert de luchtstromingen in de grond waardoor het bodemleven beter kan functioneren en een beter evenwicht kan vormen. Het verticuteren verwijdert een deel van het afgestorven gras, vermindert de aangroei van vilt en geeft meer toegang aan zuurstof in de bodem. Het “dressen” van de greens is een goede tool om de vlakheid te verbeteren en om de waterdoorlatendheid van de toplaag goed te houden.
Een uitgebalanceerd bemestingsprogramma is belangrijk om het gras sterk te maken maar kan het bodemleven stimuleren of erg schaden bij bijvoorbeeld te zoute of te zure meststoffen. Het beregeningsregime is belangrijk om het gras gezond te houden maar moet ervoor zorgen dat de wortels niet lui worden maar ook dat er geen droge plekken ontstaan.
Ook de methode van maaien zoals het dagelijks van richting veranderen, wel/niet aanzetten van de “groomers” en uiteraard de hoogte van het maaien heeft invloed op de gezondheid van het gras. Al deze en andere werkwijzen en middelen moeten gebalanceerd en uitgekiend gedaan worden om de green sterk te maken. Heeft uw hoofdgreenkeeper of onderhoudsmaatschappij u wel eens laten weten of de waterdoorlatendheid van de toplaag in orde is? Of wat het beregeningsregime op uw locaties is?

Innovaties

Schimmels bestrijden met chemicaliën is gelukkig verleden tijd. Het versterken en helpen van het gras met goede cultuurtechnische maatregelen is de basis voor een gezonde grasgroei. Zoals in alle bedrijfstakken zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen. Merkt u soms dat het niet meer bij te houden is voor u? De coöperatie zal dit natuurlijk voor u uit handen nemen, u hierover volledig informeren en innovaties uitgebreid testen. Het bestrijden van schimmels met UV licht is bijvoorbeeld een innovatie van de laatste jaren.

Meten

Om de grasgroei goed te laten verlopen is affiniteit met het gras en gevoel voor het gras heel belangrijk. Het is echter ook belangrijk om de verkregen prestaties constant te houden of indien gewenst te verbeteren. Hiervoor is het verzamelen van data belangrijk. Om cultuurtechnische maatregelen mee te kunnen managen worden de volgende data gemeten:

  • vochtgehalte in de wortelzone
  • de nutriënten en zuurgraad van de bodem
  • de lengte en dichtheid van de wortels
  • de stevigheid, snelheid en eerlijkheid van de greens

Daarnaast is het bijhouden van de neerslaghoeveelheden, bodemtemperatuur, ph/zoutgehalte van het beregeningswater belangrijk om de prestaties van het gras mee te kunnen verklaren. De snelheid, vlakheid, eerlijkheid en stevigheid van de green zijn tevens objectieve maatstaven voor de speel technische prestatie van de green. U en uw gasten willen toch met regelmaat weten wat de kwalitatieve staat is van de golfbaan.

Certificaten

Indien een lid het wenst kan de coöperatie natuurlijk helpen bij het verkrijgen van het GEO certificaat en andere certificaten.

Interesse?

Neem contact op met ons!

© 2021 NCDG Coöperatief golfbaanonderhoud | ontwerp en realisatie Studio Coppis